Dit willen wij zijn voor alle jongeren van de Zenderkerk

Als gemeente willen we eeAfbeelding1n thuis zijn voor jong en oud. Een plek waar mensen thuis komen en daar God, elkaar en zichzelf vinden. In het jeugdwerk doen we dit door de geloofsontwikkeling van de kinderen, jongeren en jong volwassenen centraal te stellen waarbij we veel waarde hechten aan kennis over God en de bijbel en aan het kennen van de jongeren (gekend worden).

De geloofsontwikkeling stellen we centraal door ons af te vragen: Waar zit een jongere in zijn (geloofs)ontwikkeling, wat heeft hij/zij dan nodig en wat vraagt God hierin van ons als ouder, jeugdleider en gemeente.   Het jeugdwerk in de Zenderkerk wil hiermee één van de middelen zijn die God kan gebruiken om jongeren aan Hem en Zijn gemeente te binden.

 

Voor alle kinderen (0-12 jaar)

Wij dragen bij aan de geloofsontwikkeling van kinderen door ze te leren wat geloven is en wat geloven inhoudt, we geven ze een goede basiskennis mee; en wij laten ze ervaren dat de gemeente veilig is en dat het fijn en opbouwend is om deel uit te maken van onze gemeente.

 

Voor alle jongeren (13-17 jaar)

Wij dragen bij aan de geloofsontwikkeling van tieners en jongeren door ze het geloof voor te leven, door te laten zien wat het geloof voor ons en in ons doet; en wij bieden ze een omgeving waarin jongeren met elkaar kunnen zijn en waar ze eventueel hun gaven kunnen inzetten.

 

Voor alle jong volwassenen (18-25 jaar)

Wij dragen bij aan de geloofsontwikkeling van jong volwassenen door het geloof met ze te leven, zienswijze te delen en te bediscussiëren; en wij bieden een omgeving waarin jong volwassenen een plek vinden in onze gemeenschap, en waarin ze hun gaven inzetten.

 

Geloofsontwikkeling centraal