Een goed voorbeeld voor ons jeugdwerk

 

In het kerkblad van 23 december 2016 stond een mooi stuk van de Knapen Vereniging (KV):
“…die sterke verhalen komen voort uit vriendschappen. En juist die opgebouwde vriendschappen vormen de basis van waar de KV voor staat: in een veilige en vertrouwde omgeving – voortgekomen uit vriendschappen – samen met elkaar de Bijbel openen en het gesprek aangaan…”.

 

In 2016 zijn we in de Zenderkerk begonnen met kleine groepen. Zo’n kleine groep heeft overeenkomsten met een KV afdeling. Het werken met kleine groepen in het jongerenwerk is een goede manier om ervoor te zorgen dat een jongere zich gekend weet en om de jongeren uit onze gemeente te kennen. In principe blijft een groep de hele jeugdperiode bij elkaar. In deze kleine groepen bespreken ze dingen met elkaar, is er tijd en aandacht voor ze. Door de kleinschaligheid en de lange termijn, kan er een sterke band en vertrouwen groeien. Op deze manier verliezen we de jongeren minder snel uit het oog.

 

haakjes open De werkwijze van de KV heeft overeenkomsten met onze visie op het jeugdbeleid.  haakjes sluit

 

Belangrijke aspecten  in de kleine groep zijn:

  • Regelmatig samenkomen
  • Openheid en eerlijkheid
  • Ruimte voor verschillen
  • De jeugdwerker

 

Een jeugdwerker die de jongeren uit zijn kleine groep kent en weet wat er speelt, kan een wezenlijk verschil maken in de geloofsontwikkeling van onze jongeren.
Dit vraagt van een jeugdwerker:

  • Aandacht hebben voor en contact hebben met de jongeren.
  • Het stimuleren van relaties binnen de groep.
  • Het bevorderen van geloofsgesprekken.

 

Kleine groepen vinden we dus belangrijk. We willen het komende jaar de jeugdwerkers bewust maken van de belangrijke rol die ze spelen in het leven van een jongere en van de wijze waarop de kleine groepen bijdragen aan de geloofsontwikkeling van onze jongeren.

 

 

haakjes open In kleine groepen willen we bouwen aan de geloofsontwikkeling van elk kind en iedere jongere. haakjes sluit

 

 

NB: met jongere wordt in dit stuk de 0 – 25 jarige bedoeld.

 

Meer te weten komen?