Jeugdpastoraat

In het jeugdbeleid zijn drie aandachtsgebieden benoemd: de activiteiten, het individu en de omgeving. Om invulling te geven aan het aandachtsgebied ‘het individu’ is jeugdpastoraat gewenst. Jeugdpastoraat is gericht op het individuele kind en de individuele jongere. Om meer aandacht te hebben voor het jeugdpastoraat zijn we op zoek naar een pastoraal jeugdwerker. Hieronder wil ik graag toelichten wat we bedoelen met jeugdpastoraat en waarom we jeugdpastoraat willen in onze wijkgemeente.

Wat bedoelen we met jeugdpastoraat?

Jeugdpastoraat is het geheel aan pastorale activiteiten gericht op kinderen en jongeren, om hen in hun (geloofs)ontwikkeling te begeleiden en samen met hen te zoeken naar een volwaardige plaats in de gemeente. Hierin staan de vragen en de zoektocht van kinderen en jongeren centraal. Jeugdpastoraat maakt de gemeente bereikbaar voor de kinderen/jongeren en laat zien wat het geloof concreet betekent.

In het jeugdpastoraat willen we ‘mee oplopen’, vragen stellen, prikkelen, zelf laten ontdekken en tegelijk ook aanspreekbaar zijn. Hierdoor wordt de jongere ondersteund met de gebeurtenissen in het dagelijks leven en het geloof. Even voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om het pastoraat dat gedaan wordt door het psychopastorale team. Dat team ontfermt zich over jeugd die met een serieus probleem zit. Deze vorm van jeugdpastoraat richt zich op alle kinderen en jongeren in de gemeente en werkt samen met de andere jeugdleiders.

Waarom jeugdpastoraat?

Omdat we vinden dat jongeren een volwaardig onderdeel zijn van de gemeente, is het goed om het pastoraat voor kinderen en jongeren net zo serieus te nemen als voor volwassenen. Vanuit onze betrokkenheid op kinderen en jongeren worden er diverse activiteiten binnen en buiten onze wijk georganiseerd. Al deze activiteiten samen bieden veel, maar vormen geen geheel. Het is mogelijk dat jongeren uit beeld raken, niet op de goede plek zitten of vastlopen met geloofsvragen. Het jeugdpastoraat kan, samen met de jeugdleiders, over de kinderen en jongeren waken en hen stimuleren in hun geloofsontwikkeling.

Oproep

Aandacht voor de individuele jongere dreigt nog wel eens op een tweede plek te staan. In het jeugdbeleid is aangegeven dat deze aandacht essentieel is. Graag zou ik als jeugdouderling samen met pastoraal jeugdwerkers vorm en uitvoering willen geven aan het jeugdpastoraat.

Daarom zijn we opzoek naar een man en/of vrouw die zich betrokken weet bij kinderen en jongeren. Een pastoraal jeugdwerker functioneert onder de jeugdouderling en heeft geen verplichtingen in de kerkenraad, maar kan wel aanwezig zijn bij de pastorale vergaderingen van de kerkenraad.
Weet u iemand? Of past dit bij uw gave en talenten? Geef dit door aan de scriba.

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op.
[xyz-cfm-form id=14]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *