Jeugdwerk

Op dit moment spreken we in de kerkenraad over een verdere uitwerking van de visie op het jeugdbeleid, specifiek voor de doelgroep 12+.

 

Lees mee

20160504_Activiteiten-12-v2

 

 

Het eerste idee

In het volgend kerkelijk jaar willen we een aantal activiteiten organiseren voor de zenderjongeren.
Eenmalige projectgroepjes bestaande uit jongeren en gemeenteleden zullen deze activiteiten organiseren.

Meer dan een activiteit!

In het jeugdbeleid komt naar voren dat jongeren meer nodig hebben dan enkel een activiteit.
Jongeren zijn onderdeel van onze gemeente en nemen daar hun plaats in, sta open voor hen.
Omdat jongeren in een fase zitten waarin ze autonomie en een eigen identiteit verwerven zullen ze vaak vraagtekens plaatsen bij wat ze geleerd hebben.
Daarbij horen ook vraagtekens over God en geloven . Als jongeren zich afzetten en vragen stellen (hoe onhandig soms ook),
doen ze dat omdat ze zoeken naar een dialoog. Een dialoog waaruit ze praktische handvaten kunnen halen voor hun zoektocht naar God.

Een voorbeeld: u hoeft een ‘gevreesde’ vraag over schepping en evolutie niet ‘te winnen’. Voor jongeren is het waardevol dat u laat zien hoe u erin staat (en waarom), wat de rol van uw geloof daarin is en hoe u omgaat met zaken die u daarin moeilijk vindt. U laat zo zien wat het is om in de praktijk Jezus te volgen.
Het samen met jongeren zoeken naar antwoorden en het praktisch voorleven van uw geloof zijn, tenminste, net zo belangrijk als het organiseren van goeie activiteiten.

Aan de slag!
Sta open voor vragen van jongeren en ga met hen een open dialoog aan.

 

 

Denk mee

Wil je meedenken? op 21 juni 2016 is er een brainstorm met kerkraadsleden en gemeenteleden. Laat even weten als je mee wilt doen.

 

 

haakjes openWij dragen bij aan de geloofsontwikkeling van tieners en jongeren (12 – 18 jaar) door ze het geloof voor te leven, door te laten zien wat het geloof voor ons en in ons doet; en wij bieden ze een omgeving waarin jongeren met elkaar kunnen zijn en waar ze eventueel hun gaven kunnen inzetten.haakjes sluit

 

 

haakjes openWij dragen bij aan de geloofsontwikkeling van jong volwassenen (18 – 25 jaar) door het geloof met ze te leven, zienswijze te delen en te bediscussiëren; en wij bieden een omgeving waarin jong volwassenen een plek vinden in onze gemeenschap, en waarin ze hun gaven inzetten.haakjes sluit

 

 

Geloofsontwikkeling centraal