Ondersteunen van omgeving (1)

In de visie op het jeugdbeleid (Geloofsontwikkeling centraal) hebben we drie aandachtsgebieden. Eén daarvan is ‘de omgeving’. De omgeving bestaat onder andere uit de kinderwerkers van de oppas en kindernevendienst en de mentoren.

Om hen te ondersteuOnen is er vandaag een beamer met vaste boxen opgehangen. Ook is er een vaste pc met internet geplaatst. Door deze middelen die snel te gebruiken zijn, kunnen onze kinderwerkers en mentoren zich concentreren op waar ze goed in zijn: kinderen en jongeren Gods liefde laten zien.

Veel mensen hebben geholpen door spullen te geven of te regelen of door hun handige handen! Dank daarvoor. Zo zie je maar, als iedereen iets doet wat hij/zij leuk vindt kunnen we mooie dingen doen.

vaste_opstelling2   vaste_opstelling1