plannen 2017

 

Kleine groepen

 • Bouwen aan vriendschappen
 • Bouwen aan vertrouwensbanden tussen mentoren en jongeren
 • Verder uitwerken kleine groepen in kinderwerk

 

Omgeving

 • Versterken van kinderwerkers, mentoren, ouders en gemeenteleden. Door sprekers en trainingen
 • Versterken van commissies en werkgroepen door middel van intervisie met professionals buiten onze gemeente.

 

Jeugdpastoraat

 • Afronden uitwerking
 • Communiceren doel en aanpak jeugdpastoraat
 • Beginnen aan uitrol
 • ‘Afhaakmomenten’ ombuigen tot doorstart  momenten – door het schrijven van brieven (meer uitleg volgt)

 

Materiaal

 • Doorontwikkelen ingezet methodiek 0 – 4 jaar
 • Verbeteren/vernieuwen materiaal gr 1 t/m 6

 

 

Meer te weten komen?

Achtergrond informatie en de laatste stand van zaken, vind je in de blog over het jeugdbeleid.