Visie op jeugdbeleid (modelmatig) toegelicht

Als gemeente willen we een thuis zijn voor jong en oud. Een plek waar mensen thuis komen en daar God, elkaar en zichzelf vinden. In het jeugdwerk doen we dit door de geloofsontwikkeling van de kinderen, jongeren en jong volwassenen centraal te stellen waarbij we veel waarde hechten aan kennis over God en de Bijbel en aan het kennen van de jongeren (gekend worden). We willen samen met de kinderen en jongeren Jezus volgen.

 

 


 
 

Korte toelichting op de visie op het jeugdbeleid

In de visie op het jeugdbeleid stellen we de geloofsontwikkeling centraal. De geloofsontwikkeling stellen we centraal door ons af te vragen:

 • Waar zit een jongere in zijn (geloofs)ontwikkeling,
 • Wat heeft hij/zij dan nodig en
 • Wat vraagt God hierin van ons als ouder, jeugdleider en gemeente.

In deze vragen komen drie personen voor namelijk: God, de jongeren en mij (die laatste bent u). Door deze vragen leggen we het accent eerst op God en vervolgens op de jongeren. Het is God die met onze jongeren aan de gang gaat en wij mogen daarin een middel zijn, om onze jongeren aan Hem en Zijn gemeente te binden.

Hiermee willen we binding creëren, binding aan God en aan Zijn gemeente.
Binding ontstaat langzaam in een continu proces van interactie tussen mensen en/of in wisselwerking met de relevante context. Een relevante context is een groep, het bedrijf of het klantensysteem. De binding van het individu ontstaat door een voortdurend proces van betekenisgeving en selectie. Ieder individu bepaalt wat er toe doet. Het begint dat we geloven dat God de binding initieert. Door Zijn genade maakt hij binding met Hem mogelijk.

In de visie op jeugdbeleid willen we – als gemeente – voor jongeren relevant zijn doormiddel van drie aandachtsgebieden. De aandachtsgebieden zijn:

 • De activiteiten,
 • De omgeving en
 • Het individu.

Beginnend bij het individu. Hiervoor wordt er een start gemaakt met het jongerenpastoraat. Bij de omgeving kun je denken aan de ouders, de jeugdleiders en de gemeenteleden. Zij spelen een belangrijke rol in het geven van een veiligheidsgevoel bij kinderen, in het voorleven van het geloof of in het bediscussiëren van zaken waar jongeren over nadenken. Activiteiten zijn zaken als bijvoorbeeld catechese of een spel. Activiteiten willen we in een projectgroepje organiseren, bestaand uit jongeren en volwassenen.

De situaties waarin dit allemaal gebeurd is als volgt gecategoriseerd:

 • In de dienst
 • In de wijk
 • Bovenwijks

In deze situaties komen verschillen type initiatieven voor:

 • Inhoudelijke initiatieven (gericht op de Bijbel)
 • Sociale initiatieven (gericht op onderling contact en contact met andere generaties)
 • Activerende initiatieven (jongeren taak en verantwoordelijkheid geven).

 
 

Samenvattend

Ieder aandachtsgebied heeft zijn eigen insteek en belicht zijn eigen aspecten. Per aandachtsgebied willen we in verschillende situaties verschillende initiatieven organiseren. Hierdoor willen we verschillende ‘haakjes’  organiseren, waarop een kind of jongere – in ieder in zijn eigen selectieproces – kan aanhaken omdat iets of iemand betekenis geeft. Een integrale benadering is hierbij belangrijk. Het leven van jongeren bestaat uit verschillende eilandjes. School, sport, kerkelijke activiteiten, de zondagse dienst (= ‘de kerk/gemeente’). Er is niet per definitie een automatische verbinding tussen deze eilandjes. Zo kan het gebeuren dat een jongere zich gezien weet op catechese, maar niet in ‘de kerk/gemeente’.

tabel

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel: Modelmatige weergave van de context

 

 

 

 

Geloofsontwikkeling centraal

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *